Urządzenia, w których następuje przerób odpadów organicznych przemysłowych i domowych, osadów z oczyszczalni ścieków, odpadów zielonych oraz pozostałości po przycince krzewów, na wysokowartościowy produkt, jakim jest kompost.

  System KNEER - to system intensywnego kompostowania w zamkniętych kontenerach gdzie odpowiednio przygotowany materiał wsadowy w trakcie ok. 14-dniowego cyklu ulega homogenizacji i higienizacji stając się kompostem o I lub II stopniu shumusowania, gotowym do dojrzewania w pryzmach.

  • 8 kontenerów kompostujących o pojemności ok. 25 m3 każdy
  • 1 kontener z filtrem biologicznym
  • 1 kontener stacji sprężarkowej
  • 1 kontener administracyjny z komputerem sterującym pracą
  • 1 system rurociągów na- i odpowietrzających kontenery


  • modułowe kompostownie kontenerowe systemu KNEER o wydajności od 3000 do 24000 t/rok
  • kompostownie tunelowe