Automatyczne magazyny wysokiego składowania obsługiwane przez układnice regałowe i sterowane komputerowo.


  • budowane do 30 m wysokości
  • dla dowolnej liczby asortymentowej
  • możliwości silosowej budowy magazynu
  • każda uliczka posiada swoją układnicę lub układnica jeżdżąca po łuku obsługuje kilka uliczek


  • budowane do 20 m wysokości
  • stosowane dla ograniczonej liczby asortymentowej
  • możliwości silosowej budowy magazynu
  • układnica z wózkiem satelitarnym
  • możliwość zastosowania 1 układnicy do obsługi całego magazynu