Zespół urządzeń wzajemnie ze sobą powiązanych, których zadaniem jest rozsortowanie dostarczonych odpadów na frakcje wielkościowe, a następnie wybranie z nich, tych materiałów, które można powtórnie wykorzystać lub zutylizować w inny sposób niż przez składowanie na wysypisku.


  • przenośniki taśmowe
  • sito bębnowe, obrotowe
  • trybuna z kabiną sortowniczą i boksami sortowniczymi
  • separatory elektromagnetyczne
  • rozdrabniacze
  • prasa


  • sortownie odpadów komunalnych
  • sortownie odpadów przemysłowych i opakowań transportowych
  • sortownie mieszanych odpadów budowlanych oraz gruzu budowlanego
  • sortownie szkła