Paliwa alternatywne RDF

Redukcja kosztów spalania i składowania odpadów.

Aby zmniejszyć zużycie paliw kopalnych, strumienie odpadów, które nie mogą być poddawane dalszemu recyklingowi, są przetwarzane w celu zapewnienia opłacalnej alternatywy dla paliw kopalnych. W tym celu firma HORSTMANN projektuje instalacje, które są dostosowane do określonego materiału wsadowego i pożądanych właściwości gotowego paliwa alternatywnego.

Klasyfikacja i sortowanie frakcji zmieszanych, których nie można poddać dalszemu recyklingowi.

Zapraszamy do kontaktu

info@horstmann.pl

+48 67 26 80 100